تحویل آنی و با پشتیبانی 24 ساعته

سرورهای مجازی ایران برای راه اندازی سایت / وب سرور / اپلیکیشن / ویدیو کنفرانس و سرور مجازی بورس و ... ارایه می شود

IR VPS 6-12

RAM 12 GB
CPU 6 vCores
Storage 70 GB SSD
PORT 10 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 7-14

RAM 14 GB
CPU 7 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 10 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 8-18

RAM 18 GB
CPU 9 vCores
Storage 150 GB SSD
PORT 10 Gbps
Traffic Unlimited