تحویل آنی و با پشتیبانی 24 ساعته

سرورهای مجازی ایران برای راه اندازی سایت / وب سرور / اپلیکیشن / ویدیو کنفرانس و سرور مجازی بورس و ... ارایه می شود

IR VPS 4

RAM 4 GB
CPU 4 vCores
Storage 25 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 6

RAM 6 GB
CPU 6 vCores
Storage 34 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 8

RAM 8 GB
CPU 8 vCores
Storage 44 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 10

RAM 10 GB
CPU 10 vCores
Storage 50 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 12

RAM 12 GB
CPU 12 vCores
Storage 70 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited

IR VPS 14

RAM 14 GB
CPU 14 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited